Inhaal- en Ondersteuningsprogramma GLO-Scholen Brokopondo

In december 2022 is de Stichting Foundation for Research and Development of Caribbean Communities (FRDCC) begonnen een inhaal- en ondersteuningsprogramma voor GLO- scholen uit te voeren op Brokopondo. Met dit project wordt beoogd de opgelopen onderwijsachterstanden, leer- en ontwikkeling achterstanden weg te werken bij de leerlingen op Brokopondo. Momenteel participeren 2 scholen van Brokopondo in dit project. Dit project heeft als doel:
1. Ondersteuning bieden in de vakken taal en rekenen;
2. Versterking van leerkrachten als dragende factor voor de kwaliteit van het onderwijs;
3. Ouders stimuleren, enthousiasmeren en helpen bij het leren van hun kind;
4. Ondersteuning voor het welzijn en welbevinden van de leerlingen (sociale en emotionele ontwikkeling).

Het project is goedgekeurd voor een bedrag van USD11,400.00.

wij staan klaar om ook andere projecten te financieren!

....klik hier om onze projectvoorwaarden te bekijken en een financieringsaanvraag in te dienen.