Home

Wat doet SEMiF?

SEMiF ondersteunt organisaties of personen die met hun initiatieven willen bijdragen aan de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen in Suriname.

....de ondersteuning richt zich in het bijzonder op de volgende themagebieden

Educatie en Onderzoek

Studies, bewustwordingsprojecten en onderzoek in lijn met onze doelstellingen komen in aanmerking voor financiering. Zo komen wij dichterbij ons doel voor een duurzame ontwikkeling en duurzaam beheer van onze natuurlijke hulpbronnen.

Gemeenschapsontwikkeling

Omdat samenwerken en samenleven de basis vormen voor duurzame ontwikkeling, ondersteunt SEMiF vooral ook projecten die zich richten op gemeenschapsontwikkeling op verschillende gebieden.

Ondernemerschap

Bestaande of startende ondernemingen die werken in lijn met onze doelstellingen kunnen rekenen op onze ondersteuning. Samen kunnen wij meer bereiken en samen met natuurbewuste ondernemers leggen wij een stabiel fundament voor duurzame ontwikkeling.

Milieubescherming

Duurzame ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen heeft minimale impact op onze kostbare natuur. Projecten gericht op milieubescherming zijn voor ons niet alleen belangrijk, maar vooral noodzakelijk om te ondersteunen.
jaren operationeel
0
projecten gefinancierd
0
aan fondsen uitgezet
$ 0

....door te werken met de natuur

Natuurlijke hulpbronnen zijn een schaars goed. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier tot ontwikkeling worden gebracht en beheerd. Door projectinitiatieven te ondersteunen proberen wij op onze manier bij te dragen aan een beter milieu en een beter Suriname.

....op dit moment ondersteunt SEMiF de volgende lopende projecten

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wij denken graag mee en werken graag samen richting een duurzame toekomst.

....klik hier om onze projectvoorwaarden te bekijken en een financieringsaanvraag in te dienen.

....bouwen aan een natuurvolle toekomst begint vandaag

Wij staan klaar om jouw project te ondersteunen. Aarsel niet en vraag vandaag nog projectfinanciering aan.

Wat is SEMiF?

Stichting Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMiF) is fonds met als taak; het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen in heel Suriname, op een milieuvriendelijke en verantwoorde wijze.

Het fonds werd opgericht op 27 februari 2008 en vloeit voort uit de delftstoffenovereenkomst tussen Rosebel Gold Mines N.V. en de Staat Suriname. Naast voornoemde partijen, is Grassalco N.V. medeoprichter en medebestuurder van het fonds.

....SEMiF heeft als fonds de volgende doelstellingen

  • het promoten, ondersteunen en bevorderen van een milieuvriendelijk en verantwoorde ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen in Suriname (waaronder het opzetten van een mineralen instituut);
  • het verstrekken van studiebeurzen aan Surinaamse staatsburgers in het kader van studies betrekking hebbende op natuurlijke hulpbronnen;
  • het verlenen van ondersteuning en assistentie aan ondernemingen van Surinaamse staatsburgers bij hun inspanningen tot bevordering van de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen;
  • het nemen van alle andere maatregelen om de ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen in Suriname te bevorderen;
  • het voor specifieke vooraf bepaalde periodes, ter beschikking stellen van middelen uit het vermogen van SEMiF, voor het uitvoeren van duurzame ontwikkelingsprojecten onder meer gericht op het bevorderen van de welvaart en welzijn van de Surinaamse samenleving.

Educatie en Onderzoek

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Gemeenschapsontwikkeling

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Ondernemerschap

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Milieubescherming

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Samen de natuur
jaren operationeel
0
projecten gefinancierd
0
aan fondsen uitgezet
$ 0

SEMiF Samenstelling en Bestuur

De samenstelling van het SEMiF-bestuur bestaat ondermeer uit:

2 vertegenwoordigers van N.V. Grassalco;

2 vertegenwoordigers van Rosebel Goldmines N.V.

1 vertegenwoordiger van de regering van Suriname.

 

....de ondersteuning richt zich in het bijzonder op de volgende themagebieden

Michal Ramdas

Voorzitter

Vertegenwoordiger Rosebel Gold Mines N.V.

John Doe

Ondervoorzitter

Vertegenwoordiger Grassalco N.V.

John Doe

Secretaris

Vertegenwoordiger Staat Suriname

John Doe

Penningmeester

Vertegenwoordiger Grassalco N.V.

Stephanie van Lobbrecht

Lid

Vertegenwoordiger Rosebel Gold Mines N.V.

Educatie en Onderzoek

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Gemeenschapsontwikkeling

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Ondernemerschap

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Milieubescherming

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

....bouwen aan een natuurvolle toekomst begint vandaag

Wij staan klaar om jouw project te onersteunen. Aarsel niet en vraag vandaag nog projectfinanciering aan.