Projecten

Vereisten voor projecten met SEMiF?

1

Past binnen de doelstellingen van SEMiF

2

Heeft een duurzaam karakter

3

Moet bewezen haalbaarheid hebben

6

Heeft een gedetailleerde projectbegroting

5

Heeft een gedetailleerde projectbeschrijving en planning

4

Heeft een positieve impact

  • de betrokkenheid van de gemeenschap bij projecten;
  • institutionele versterking van gemeenschappen;
  • samen werken met stakeholders, waaronder de lokale overheid, traditioneel gezag en de doelgroep;
  • programma’s moeten op lange termijn zelfvoorzienend worden op landbouwgebied

....op dit moment ondersteunt SEMiF de volgende lopende projecten

Educatie en Onderzoek

Studies, bewustwordingsprojecten en onderzoek in lijn met onze doelstellingen komen in aanmerking voor financiering. Zo komen wij dichterbij ons doel voor een duurzame ontwikkeling en duurzaam beheer van onze natuurlijke hulpbronnen.

Gemeenschapsontwikkeling

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor, Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Ondernemerschap

Bestaande of startende ondernemingen die werken in lijn met onze doelstellingen kunnen rekenen op onze ondersteuning. Samen kunnen wij meer bereiken en samen met natuurbewuste ondernemers leggen wij een stabiel fundament voor duurzame ontwikkeling.

Milieubescherming

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor, Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
jaren operationeel
0
projecten gefinancierd
0
aan fondsen uitgezet
$ 0

....door SEMiF ondersteunde projecten

Over de jaren heen heeft SEMiF reeds een aantal projectverzoeken goedgekeurd en projecten ondersteund.

....op dit moment ondersteunt SEMiF de volgende lopende projecten

School-Leer-Tuinproject: 3 GLO-scholen Brownsweg gaan voor Biologische Landbouw

In juni 2023 is de Stichting Welvaart & Welzijn Wakibasoe begonnen een school-leer-tuinproject op Brokopondo uit te voeren. Binnen dit project participeren 3 GLO-scholen van Brownsweg.
Doel van het project is het stimuleren van leren buiten de klaslokalen door te werken voor de natuur. Binnen dit project worden de technieken en principes van biologisch landbouw bijgebracht aan de leerlingen. Het project dient als een tool om als pedagogisch instrument te worden ingezet, waarbij leerlingen hun schoolresultaten kunnen verbeteren op het gebied van Rekenen, Nederlands, Tekenen, Natuuronderwijs en Sociale Vaardigheden door de transitie te maken van het traditioneel onderwijsleersysteem naar een empirisch onderwijsleersysteem.Dit project is goedgekeurd voor een bedrag van USD20,000.00.

Meer Lezen »

SEMiF Kleine Landbouwers en Ondernemersprogramma

Sinds maart 2022 wordt het kleine landbouwers en ondernemersprogramma door stg. SEMiF uitgevoerd. Dit programma is bestemd voor de kleine landbouwers en ondernemers van Brokopondo. Dit programma is opgezet voor het stimuleren van zelfredzaamheid en het geven van een flexibele financiële impuls aan kleine boeren die een langdurige carrière in de landbouw willen opbouwen. Binnen dit programma mogen kleine landbouwers en ondernemers uit Brokopondo en omstreken een aanvraag tot maximum USD5,000.00 indienen voor ondersteuning om hun productiecapaciteit uit te breiden. De doelen van het kleine landbouwers en ondernemersprogramma zijn:

• Uitbreiden van de productiecapaciteit

• De verkoop van landbouwproducten te laten groeien

• De inkomsten van de kleine landbouwers vergroten

• Verbeteren van levensonderhoud van de kleine landbouwer

• De landbouwsector duurzaam transformeren naar een agri businessTot en met juni 2023 zijn reeds 25 aanvragen goedgekeurd voor een totaalbedrag van USD85,000.00.

Meer Lezen »

SuReSur Bewustwordingscampagne Afvalscheiding

In maart 2022 is de organisatie Stichting Support Recycling Suriname (Suresur) begonnen met het uitvoeren van een bewustwording campagne over afvalscheiding en reduceren van zwerfafval in het district Para. Dit project heeft als doel:

• Afvalscheiding voor het mogelijk maken van recycling van vooral ‘plastics en aluminiumblikken’ voor eenmalig gebruik.

• Bewustzijn vergroten bij de plaatselijke bevolking en bedrijven, omtrent de negatieve gevolgen van zwerfvuil op de samenleving.

De begunstigden van dit project zijn huishoudens in Para, de recreatieoorden, de bestuursdienst, de scholen en de lokale bedrijven. Binnen dit project worden inzamelbakken voor plastic flessen, plastic zakken en aluminium drankblikken op strategische plekken geplaatst. Verder worden bewustwordingssessies verzorgt op de scholen, buurtorganisaties en de bestuursdienst.Dit project is goedgekeurd voor een bedrag van USD44,313.00.

Meer Lezen »

West Klaaskreek Landbouw Project

Sinds december 2022 is de Stichting Landbouw Ontwikkeling Klaaskreek en Omgeving bezig het West Klaaskreek Landbouw Project uit te voeren. Dit project heeft als doel het ontwikkelen van het gebied ten Westen van Klaaskreek middels het ontplooien van land- en tuinbouw, productie en woningbouw. De directe begunstigden van dit project zijn de kleine landbouwers van Brokopondo. Op het West Klaaskreek gebied wordt momenteel infrastructuur aangelegd om de kleine landbouwers daar te accommoderen.Dit project is goedgekeurd voor een bedrag van USD44,380.00

Meer Lezen »

....onderstaande projecten worden momenteel door het SEMiF ondersteund.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wij denken graag mee en werken graag samen richting een duurzame toekomst.

....klik hier om onze projectvoorwaarden te bekijken en een financieringsaanvraag in te dienen.

....bouwen aan een natuurvolle toekomst begint vandaag

Wij staan klaar om jouw project te onersteunen. Aarsel niet en vraag vandaag nog projectfinanciering aan.

Wat is SEMiF?

Stichting Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMiF) is fonds met als taak; het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen in heel Suriname, op een milieuvriendelijke en verantwoorde wijze.

Het fonds werd opgericht op 27 februari 2008 en vloeit voort uit de delftstoffenovereenkomst tussen Rosebel Gold Mines N.V. en de Staat Suriname. Naast voornoemde partijen, is Grassalco N.V. medeoprichter en medebestuurder van het fonds.

....SEMiF heeft als fonds de volgende doelstellingen

  • het promoten, ondersteunen en bevorderen van een milieuvriendelijk en verantwoorde ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen in Suriname (waaronder het opzetten van een mineralen instituut);
  • het verstrekken van studiebeurzen aan Surinaamse staatsburgers in het kader van studies betrekking hebbende op natuurlijke hulpbronnen;
  • het verlenen van ondersteuning en assistentie aan ondernemingen van Surinaamse staatsburgers bij hun inspanningen tot bevordering van de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen;
  • het nemen van alle andere maatregelen om de ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen in Suriname te bevorderen;
  • het voor specifieke vooraf bepaalde periodes, ter beschikking stellen van middelen uit het vermogen van SEMiF, voor het uitvoeren van duurzame ontwikkelingsprojecten onder meer gericht op het bevorderen van de welvaart en welzijn van de Surinaamse samenleving.

Educatie en Onderzoek

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Gemeenschapsontwikkeling

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Ondernemerschap

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Milieubescherming

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Samen de natuur
jaren operationeel
0
projecten gefinancierd
0
aan fondsen uitgezet
$ 0

SEMiF Samenstelling en Bestuur

De samenstelling van het SEMiF-bestuur bestaat ondermeer uit:

2 vertegenwoordigers van N.V. Grassalco;

2 vertegenwoordigers van Rosebel Goldmines N.V.

1 vertegenwoordiger van de regering van Suriname.

 

....de ondersteuning richt zich in het bijzonder op de volgende themagebieden

Michal Ramdas

Voorzitter

Vertegenwoordiger Rosebel Gold Mines N.V.

John Doe

Ondervoorzitter

Vertegenwoordiger Grassalco N.V.

John Doe

Secretaris

Vertegenwoordiger Staat Suriname

John Doe

Penningmeester

Vertegenwoordiger Grassalco N.V.

Stephanie van Lobbrecht

Lid

Vertegenwoordiger Rosebel Gold Mines N.V.

Educatie en Onderzoek

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Gemeenschapsontwikkeling

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Ondernemerschap

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Milieubescherming

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

....bouwen aan een natuurvolle toekomst begint vandaag

Wij staan klaar om jouw project te onersteunen. Aarsel niet en vraag vandaag nog projectfinanciering aan.