SEMiF Kleine Landbouwers en Ondernemersprogramma

Sinds maart 2022 wordt het kleine landbouwers en ondernemersprogramma door stg. SEMiF uitgevoerd. Dit programma is bestemd voor de kleine landbouwers en ondernemers van Brokopondo. Dit programma is opgezet voor het stimuleren van zelfredzaamheid en het geven van een flexibele financiële impuls aan kleine boeren die een langdurige carrière in de landbouw willen opbouwen. Binnen dit programma mogen kleine landbouwers en ondernemers uit Brokopondo en omstreken een aanvraag tot maximum USD5,000.00 indienen voor ondersteuning om hun productiecapaciteit uit te breiden. De doelen van het kleine landbouwers en ondernemersprogramma zijn:
• Uitbreiden van de productiecapaciteit
• De verkoop van landbouwproducten te laten groeien
• De inkomsten van de kleine landbouwers vergroten
• Verbeteren van levensonderhoud van de kleine landbouwer
• De landbouwsector duurzaam transformeren naar een agri business

Tot en met juni 2023 zijn reeds 25 aanvragen goedgekeurd voor een totaalbedrag van USD85,000.00.

Continue ReadingSEMiF Kleine Landbouwers en Ondernemersprogramma

SuReSur Bewustwordingscampagne Afvalscheiding

In maart 2022 is de organisatie Stichting Support Recycling Suriname (Suresur) begonnen met het uitvoeren van een bewustwording campagne over afvalscheiding en reduceren van zwerfafval in het district Para. Dit project heeft als doel:
• Afvalscheiding voor het mogelijk maken van recycling van vooral ‘plastics en aluminiumblikken’ voor eenmalig gebruik.
• Bewustzijn vergroten bij de plaatselijke bevolking en bedrijven, omtrent de negatieve gevolgen van zwerfvuil op de samenleving.
De begunstigden van dit project zijn huishoudens in Para, de recreatieoorden, de bestuursdienst, de scholen en de lokale bedrijven. Binnen dit project worden inzamelbakken voor plastic flessen, plastic zakken en aluminium drankblikken op strategische plekken geplaatst. Verder worden bewustwordingssessies verzorgt op de scholen, buurtorganisaties en de bestuursdienst.

Dit project is goedgekeurd voor een bedrag van USD44,313.00.

Continue ReadingSuReSur Bewustwordingscampagne Afvalscheiding