School-Leer-Tuinproject: 3 GLO-scholen Brownsweg gaan voor Biologische Landbouw

In juni 2023 is de Stichting Welvaart & Welzijn Wakibasoe begonnen een school-leer-tuinproject op Brokopondo uit te voeren. Binnen dit project participeren 3 GLO-scholen van Brownsweg. Doel van het project is het stimuleren van leren buiten de klaslokalen door te werken voor de natuur. Binnen dit project worden de technieken en principes van biologisch landbouw bijgebracht aan de leerlingen. Het project dient als een tool om als pedagogisch instrument te worden ingezet, waarbij leerlingen hun schoolresultaten kunnen verbeteren op het gebied van Rekenen, Nederlands, Tekenen, Natuuronderwijs en Sociale Vaardigheden door de transitie te maken van het traditioneel onderwijsleersysteem naar een empirisch onderwijsleersysteem.

Dit project is goedgekeurd voor een bedrag van USD20,000.00.

Continue ReadingSchool-Leer-Tuinproject: 3 GLO-scholen Brownsweg gaan voor Biologische Landbouw

SEMiF Kleine Landbouwers en Ondernemersprogramma

Sinds maart 2022 wordt het kleine landbouwers en ondernemersprogramma door stg. SEMiF uitgevoerd. Dit programma is bestemd voor de kleine landbouwers en ondernemers van Brokopondo. Dit programma is opgezet voor het stimuleren van zelfredzaamheid en het geven van een flexibele financiële impuls aan kleine boeren die een langdurige carrière in de landbouw willen opbouwen. Binnen dit programma mogen kleine landbouwers en ondernemers uit Brokopondo en omstreken een aanvraag tot maximum USD5,000.00 indienen voor ondersteuning om hun productiecapaciteit uit te breiden. De doelen van het kleine landbouwers en ondernemersprogramma zijn:
• Uitbreiden van de productiecapaciteit
• De verkoop van landbouwproducten te laten groeien
• De inkomsten van de kleine landbouwers vergroten
• Verbeteren van levensonderhoud van de kleine landbouwer
• De landbouwsector duurzaam transformeren naar een agri business

Tot en met juni 2023 zijn reeds 25 aanvragen goedgekeurd voor een totaalbedrag van USD85,000.00.

Continue ReadingSEMiF Kleine Landbouwers en Ondernemersprogramma

SuReSur Bewustwordingscampagne Afvalscheiding

In maart 2022 is de organisatie Stichting Support Recycling Suriname (Suresur) begonnen met het uitvoeren van een bewustwording campagne over afvalscheiding en reduceren van zwerfafval in het district Para. Dit project heeft als doel:
• Afvalscheiding voor het mogelijk maken van recycling van vooral ‘plastics en aluminiumblikken’ voor eenmalig gebruik.
• Bewustzijn vergroten bij de plaatselijke bevolking en bedrijven, omtrent de negatieve gevolgen van zwerfvuil op de samenleving.
De begunstigden van dit project zijn huishoudens in Para, de recreatieoorden, de bestuursdienst, de scholen en de lokale bedrijven. Binnen dit project worden inzamelbakken voor plastic flessen, plastic zakken en aluminium drankblikken op strategische plekken geplaatst. Verder worden bewustwordingssessies verzorgt op de scholen, buurtorganisaties en de bestuursdienst.

Dit project is goedgekeurd voor een bedrag van USD44,313.00.

Continue ReadingSuReSur Bewustwordingscampagne Afvalscheiding

West Klaaskreek Landbouw Project

Sinds december 2022 is de Stichting Landbouw Ontwikkeling Klaaskreek en Omgeving bezig het West Klaaskreek Landbouw Project uit te voeren. Dit project heeft als doel het ontwikkelen van het gebied ten Westen van Klaaskreek middels het ontplooien van land- en tuinbouw, productie en woningbouw. De directe begunstigden van dit project zijn de kleine landbouwers van Brokopondo. Op het West Klaaskreek gebied wordt momenteel infrastructuur aangelegd om de kleine landbouwers daar te accommoderen.

Dit project is goedgekeurd voor een bedrag van USD44,380.00

Continue ReadingWest Klaaskreek Landbouw Project

Inhaal- en Ondersteuningsprogramma GLO-Scholen Brokopondo

In december 2022 is de Stichting Foundation for Research and Development of Caribbean Communities (FRDCC) begonnen een inhaal- en ondersteuningsprogramma voor GLO- scholen uit te voeren op Brokopondo. Met dit project wordt beoogd de opgelopen onderwijsachterstanden, leer- en ontwikkeling achterstanden weg te werken bij de leerlingen op Brokopondo. Momenteel participeren 2 scholen van Brokopondo in dit project. Dit project heeft als doel:
1. Ondersteuning bieden in de vakken taal en rekenen;
2. Versterking van leerkrachten als dragende factor voor de kwaliteit van het onderwijs;
3. Ouders stimuleren, enthousiasmeren en helpen bij het leren van hun kind;
4. Ondersteuning voor het welzijn en welbevinden van de leerlingen (sociale en emotionele ontwikkeling).

Het project is goedgekeurd voor een bedrag van USD11,400.00.

Continue ReadingInhaal- en Ondersteuningsprogramma GLO-Scholen Brokopondo

PhD Beurs: Ultramafic Rocks in the Proterozoic Greenstone Belt of Suriname

Sinds oktober 2018 is Renoesha Naipal, docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, begonnen met het PhD traject. Haar onderzoek gaat over: “Ultramafic Rocks in the Proterozoic Greenstone Belt of Suriname: Origin, Economic Significance and Societal Impacts”. Dit onderzoek heeft als doen: de oorsprong te verhelderen en de economische betekenis van de ultramafische gesteenten in de Marowijne Greenstone Belt, Suriname, te bestuderen om een overzicht van hun mineraal potentieel te ontwikkelen, kennis te vergaren en ervaring op te doen in de geologie van Suriname.

Het onderzoek zal 5 jaren duren en er is een bedragen van USD 125,340.00,- goedgekeurd voor dit onderzoek.

Continue ReadingPhD Beurs: Ultramafic Rocks in the Proterozoic Greenstone Belt of Suriname